Implantatbehandling:

Hvis man ønsker at få erstattet en eller flere mistede tænder, kan dette, blandt mange andre metoder, også foregå ved hjælp af behandling med implantat(er).

Et implantat er en kunstig tandrod som ind-opereres i kæbeknoglen. Herefter ’vokser’ implantatet fast; i overkæben tager dette omkring et halvt år, i underkæben omkring 4 mdr.

Når implantatet har sat sig godt fast i knoglevævet, tages der et særligt aftryk som sendes til dentallaboratoriet, hvor der fremstilles et fundament og en krone, som så befæstes på implantatet.

Her på stedet udføres disse behandlinger i samarbejde med en erfaren kæbekirurgisk klinik i Flensborg. Denne indehaves og drives af Dr. med. Hans-Werner Klebe og Prof. Dr. Dr. Patrick Warnke  (herefter K&W). Deres hjemmeside kan findes her: mkg-flensburg.de

Behandlingsforløb ved implantatbehandling

Hos K&W:

Konsultation hos K&W. Her undersøges det, bl.a. ved hjælp af røntgen, om knoglen på det aktuelle sted er velegnet. Der aftales tid til operationen.

Hos K&W:

Operation, hvor implantatet under lokalbedøvelse indsættes. Dette kan også foregå i fuldnarkose.(Ophelingspause: Overkæbe ca. 6 måneder, underkæbe ca. 4 måneder, evt. kontrolbesøg hos K&W)

Hos K&W og hos os

Efter den nødvendige indhelingstid skal implantatet frilægges. Dette er et lille og ret hurtigt indgreb under lokalbedøvelse. Formålet er at åbne til implantatet;   der udføres et lille cirkulært snit i den dækkende slimhinde. Umiddelbart efter skrues en glat ophelingskegle i, således at åbningen ikke vokser til igen.

Samme dag (så kørsel spares): Et for-aftryk her på klinikken. 

(Ophelingspause: Ca. 14 dage)

Hos os:

Aftryk af over- og underkæbe, bid-registrat, farveprøve.

(Produktionstid/dentallaboratorium: 7 – 10 dage)

Hos os:

Indsættelse af kronefundament (abutment) og cementering af krone.

Pris på implantatebehandling

At give en nøjagtig pris på en implantatbehandling er lidt kompliceret, da denne afhænger af knoglens kvalitet og udformning og dermed af et evt. behov for knogleopbygning eller (ved implantater i nærheden af kæbehulen) sinuslift.  Det er derfor nødvendigt at aflægge et besøg hos de flinke folk hos Klebe & Warnke, som så udfærdiger et nøjagtigt tilbud på den kirurgiske del.

Der afregnes, efter den kirurgiske behandling, med Klebe & Warnke direkte.

Hvis det drejer sig om erstatning af en manglende fronttand, kan det, af kosmetiske grunde, være nødvendigt at bære en lille midlertidig protese i den ret lange indhelingstid.

At de enkelte seancer foregår på to forskellige klinikker forlænger eller fordyrer ikke behandlingen.